Как се пише: безнадеждна, безнадеждно, безнадеждни или безнадежна, безнадежно, безнадежни?

Правилно е да се пише безнадеждна, безнадеждно, безнадеждни, безнадеждният, безнадеждния. Проверка на правописа при групи от съгласни се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: безнадеждна/безнадежна – безнадежден, надежда, има д, следователно се пише безнадеждна. В някои отношения сме безнадеждно изостанали от […]