Как се пише: безопасност или безопастност?

Правилно е да се пише безопасност. Проверка на правописа при групите от съгласни сн/стн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: безопасност/безопастност – опасен, опасение, няма т, следователно се пише безопасност. Но: вестник/весник – вести, известен, има т, следователно се пише вестник. […]