Как се пише: безпокоя (се), беспокоя (се) или безспокоя (се)?

Правилно е да се пише безпокоя (се). Думата има представка без- и корен -поко-, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Не безпокой майка си, когато работи. Краси повече се безпокоеше за приятелката си, отколкото за себе си.