Как се пише: безразсъден или безрасъден?

Правилно е да се пише безразсъден, също и безразсъдна, безразсъдно, безразсъдни. Думата има две представки – без- и раз-, и корен -съд- (срв. съдя), които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Невинни хора станаха жертва на безразсъден престъпен акт. Какво да сторя с обичта си безразсъдна? Надяваме се, че нашите […]