Как се пише: безследно или беследно?

Правилно е да се пише безследно. Думата има представка без- и корен -след- (срв. следа), които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Саакашвили посети Аруба, а след това безследно изчезна от полезрението на медиите. Около 3000 души са изчезнали безследно при наводненията в индийския щат Утараханд.