Как се пише: безсмислица или безмислица?

Правилно е да се пише безсмислица, мн.ч. безсмислици. Думата е образувана от представката без-, съществителното име смисъл и наставката -ица. Август Форел е страстен борец против войната, която за него е най-голямата безсмислица. Всяка сутрин мошеникът и глупавият цар се разхождали из парка на двореца, където размахвали пръчките и крещели към небето някакви безсмислици.