Как се пише: безкрай или без край?

Когато представлява наречие със значение ’извънредно продължително’ или ’много голямо количество’, се пише слято – безкрай.   Дълга опашка, чакане безкрай – резултатът май не си заслужаваше. Леонард Ойлер е обогатил почти всеки дял от чистата и приложната математика, а приносът му в математическата физика намира безкрай приложения. Когато представлява съществително име със значение ’безкрайно […]