Как се пише: беритба или беридба?

Правилно е да се пише беритба. Думата има корен бер- и наставка -итба, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Младите градинари често занемаряват ягодовите насаждения след приключването на беритбата. Земеделските производители очакват беритбата на гроздето да започне в края на септември.