Как се пише: бизнес анализ, бизнес-анализ или бизнесанализ?

Правилно е да се пише разделно – бизнес анализ, мн.ч. бизнес анализи, или слято – бизнесанализ, мн.ч. бизнесанализи. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно. Безумно е да купуваш селскостопанска техника без обстоен бизнес анализ/бизнесанализ. Фирмата […]