Как се пише: бизнес организация, бизнес-организация или бизнесорганизация?

Правилно е да се пише разделно – бизнес организация, мн.ч. бизнес организации, или слято – бизнесорганизация, мн.ч. бизнесорганизации. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно. Бизнес организацията/Бизнесорганизацията може да си постави различни цели, например пазарни, финансови, продуктови, […]