Как се пише: бизнес комуникация, бизнескомуникация или бизнес-комуникация?

Правилно е да се пише разделно – бизнес комуникация, мн.ч. бизнес комуникации, или слято – бизнескомуникация, мн.ч. бизнескомуникации. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. В този курс ще се запознаете със спецификата […]