Как се пише: бизнес план, бизнесплан или бизнес-план?

Правилно е да се пише разделно – бизнес план, мн.ч. бизнес планове, или слято – бизнесплан, мн.ч. бизнеспланове. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Накратко казано, бизнес планът/бизнеспланът представлява писмено описание […]