Как се пише: биоземеделие или био земеделие?

Това сложно съществително име се пише слято – биоземеделие, защото е образувано от съкратено прилагателно име (био < биологично) и съществително име (земеделие). Въпреки милионите за биоземеделие, които е отредила ЕК за България, едва 0.5% от обработваемата земя у нас реално се използва за тази цел. Разходите в биоземеделието са с около 30 – 35% […]