Пише ли се запетая при благодарение на?

Само по себе си словосъчетанието благодарение на НЕ налага употреба на запетая: Задължена съм ти – взех си изпита благодарение на твоята помощ. Този проект се осъществи благодарение на усилията на всички участници. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи: Когато словосъчетанието благодарение на […]