Как се пише: благословена, благословено, благословени или благословенна, благословенно, благословенни?

Правилно е да се пише с едно н – благословена, благословено, благословени, благословеният, благословения. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното благословен не завършва на -нен, следователно в другите […]