Как се пише: бледожълт, бледо-жълт или бледо жълт?

Правилно е да се пише слято – бледожълт, също и бледожълта, бледожълто, бледожълти.   Бледожълт сняг заваля в района на Кърджали. На снимката Хайди Клум е облечена в бледожълта рокля. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки са свързани посредством съединителна гласна […]