Как се пише: блицанкета, блиц-анкета или блиц анкета?

Правилно е да се пише слято – блицанкета, мн.ч. блицанкети, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Ако сега направим една блицанкета, със сигурност запитаните ще се затруднят да дадат категоричен отговор. Няколко блицанкети показват, че Шолц е […]