Как се пише: блок схема, блок-схема или блоксхема?

Правописът на това сложно съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – блок схема. С блок схемата се реализира алгоритъмът за решаване на линейното уравнение ax = b. В ръководствата за прилагане на директивите има готови блок схеми на процедурите за оценка на съответствието. Според посочения по-долу източник, когато първата […]