Как се пише: бояли се или боели се?

Правилно е да се пише бояли се, също и боял се, боялия се, боялият се, бояла се, бояло се. Тази дума не се подчинява на правилото за променливото я. Поданиците не се бояли от краля и често се бунтували срещу него. Те винаги са били чудовищата, от които сме се бояли, а сега аз съм […]