Как се пише брайлово писмо, брайлова азбука – с малка или с главна буква?

Правилно е да се пише с малка буква – брайлово писмо, брайлова азбука.   Днес брайловото писмо се използва в цял свят, като за звуковете в различните езици се приспособяват нови комбинации от точки. Първото пълно издание на Библията с брайлова азбука вече е достъпно за хората със зрителни увреждания. С малка буква се пишат […]