Как се пише: брашнен или брашнян?

Правилно е да се пише брашнен, също и брашнена, брашнено, брашнени. Години наред си плащаш здравните осигуровки, а като отидеш в болницата, те отупват като брашнен чувал. С брашнени ръце оформяме кръгли или елипсовидни кюфтета, които потапяме в разбито яйце и пържим в силно сгорещена мазнина.