Как се пише: брой или брои?

Това са две различни думи. Думата брой (с ударение на о) е съществително име:   В съвременния български език има голям брой думи от чужд произход. Плащанията в брой са разрешени за суми до 10 000 лв. Думата брои (с ударение на и) е форма за 3 л. ед.ч. сегашно време на глагола броя.   […]