Как се пише: Българско Черноморие, Българско черноморие или българско Черноморие?

С главна буква се пишат и двете думи – Българско Черноморие. Това е съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и се пише с начална главна буква. Тъй като съдържа и друго собствено име – Черноморие, то също се пише с главна буква. Албена е един от най-красивите курорти по […]