Как се пише: вакуум или вакум?

Правилно е да се пише вакуум. Думата има латински произход – vacuum. Теорията на физичния вакуум на акад. Генади Шипов напоследък стана популярна. Докато вакуумът във властта се запълваше, насилието по улиците постепенно отслабваше.