Как се пише: валцуване или валцоване?

Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на валцуване. Металните профили се произвеждат при студено валцуване/валцоване на стомана до тънки ленти с дебелина 0.55 – 0.80 мм. Блоковете, нагрети до температура на валцуване/валцоване, се изваждат и поставят на самоходната платформа.