Как се пише: в действителност или вдействителност?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – в действителност. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 липсва вдействителност. Колко интелигентно може да бъде едно мултифункционално устройство в действителност? В действителност никой не знае с какво точно се занимава […]