Как се пише: вдигам, вдигна или дигам, дигна?

В книжовната реч се употребяват глаголите вдигам, вдигна, а дигам, дигна са разговорни думи. Хвърковатата чета на Бенковски се насочва към средногорските села и ги вдига на въстание. Съседите се оплакали на хазаина, че всяка вечер сме вдигали шум. Дъщеря ми вдигна температура и спа на пресекулки през нощта. Видяла жабата, че подковават вола, и […]