Как се пише: вдясно или в дясно?

Когато представлява наречие със значение ’в дясната страна на нещо или някого’ или ’в десния политически сектор’, се пише слято – вдясно.   Загърнах се в пелерината и тръгнах към самотната светлинка вдясно от моста. Всички виждат как партиите вдясно се опитват да консолидират позициите си. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в […]