Как се пише: веднъж-дваж; веднъж, дваж или веднъж дваж?

Правилно е да се пише полуслято – веднъж-дваж.   Не се виждаме често – случва се веднъж-дваж месечно. След като си купих цикламата, я полях веднъж-дваж и после тя увехна. Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.   тук-там, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам