Как се пише: Велико народно събрание, Велико Народно събрание или Велико Народно Събрание?

С главна буква се пише само първата дума, тъй като Велико народно събрание представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. За да бъде свикано Велико народно събрание, решението трябва да бъде прието с мнозинство от две трети от общия брой на народните представители. […]