Как се пише: величествено или величественно?

Правилно е да се пише с едно н – величествено.   „Статуята е прекрасна, много е голяма, това е величествено творение!“, сподели един от поклонниците, присъствали на събитието. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен, в останалите форми се пише двойно н. Прилагателното величествен не завършва […]