Как се пише: верността или вярността?

Правилно е да се пише верността. Всеки преводач подписва декларация за верността на превода и декларация за неразпространение на предоставената му информация. Верността към традициите е белязала живота на англичаните. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише […]