Как се съкращава вестник?

Съкратено тази дума се изписва в. или в-к (без точка). Сензационната новина се появи на първата страница на в./в-к „Известия“. В интервю за в./в-к „Преса“ премиерът категорично отхвърли възможността за предсрочни избори.

Как се пише: вестник или весник?

Правилно е да се пише вестник, мн.ч. вестници. Проверка на правописа при групите от съгласни сн/стн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: вестник/весник – вести, известен, има т, следователно се пише вестник. Но: опастност/опасност – опасен, опасение, няма т, следователно […]