Как се пише: ветеринарномедицински, ветеринарно-медицински или ветеринарно медицински?

Това прилагателно име се пише слято – ветеринарномедицински, също и ветеринарномедицинска, ветеринарномедицинско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име, които се пишат разделно – ветеринарна медицина. Писателят Димитър Димов всъщност е завършил Ветеринарномедицинския факултет на Софийския университет. Ако продуктът се употребява от животни под 6-месечна възраст, те трябва да бъдат под […]