Как се пише: взаимноприемлив, взаимно-приемлив или взаимно приемлив?

Правилно е да се пише слято – взаимноприемлив, също и взаимноприемлива, взаимноприемливо, взаимноприемливи.   Кредитите се предоставят в национална или чуждестранна валута, при взаимноприемливи условия, отчитащи интересите на клиента. Медиаторът само подпомага страните по спора да постигнат взаимноприемливо споразумение. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – […]