Как се пише: видео технология, видео-технология или видеотехнология?

Правилно е да се пише разделно – видео технология, или слято – видеотехнология. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. С помощта на видео технология/видеотехнология специализантите по урология могат да наблюдават дистанционно ставащото […]