Как се пише: видео файл, видео-файл или видеофайл?

Правилно е да се пише разделно – видео файл, мн.ч. видео файлове, или слято – видеофайл, мн.ч. видеофайлове. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Видео файлът/Видеофайлът не може да бъде стартиран без […]