Как се пише: видео конференция, видео-конференция или видеоконференция?

Правилно е да се пише разделно – видео конференция, мн.ч. видео конференция, или слято – видеоконференция, мн.ч. видеоконференции. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Днес министър-председателят ще участва във видео конференцията/видеоконференцията […]