Как се пише: видео наблюдение, видео-наблюдение или видеонаблюдение?

Правилно е да се пише разделно – видео наблюдение, или слято – видеонаблюдение. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Съвременните технологии дават възможност за по-евтино, но надеждно видео наблюдение/видеонаблюдение. Добър вариант за […]