Как се изговаря: вѝно или винò?

Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на вѝно. Формата за мн.ч. е винà. Чашата с рубиненочервено вѝно/винò ме развеселява. Ястията от риба се съчетават добре с различни бели винà.