Как се пише: високоефективен, високо-ефективен или високо ефективен?

Правилно е да се пише слято – високоефективен, също и високоефективна, високоефективно, високоефективни.   Има различни варианти за високоефективно отопление и охлаждане на сградите. В резултат на еволюцията естествените системи обикновено се оптимизират и стават високоефективни. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или […]