Как се пише: високообразован, високо-образован или високо образован?

Правилно е да се пише слято – високообразован, също и високообразована, високообразовано, високообразовани.   Работната сила в София е млада и високообразована. Дори високообразовани хора вярват на конспирации и фалшиви новини. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата част е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете части образуват смислово […]