Как се пише: висококвалифициран, високо-квалифициран или високо квалифициран?

Правилно е да се пише слято – висококвалифициран, също и висококвалифицирана, висококвалифицирано, висококвалифицирани.   Дружеството разполага с висококвалифициран инженерно-технически персонал с голям професионален опит в проектирането и строителството. Липсата на висококвалифицирани кадри може да бъде компенсирана отчасти с внос на специалисти от чужбина. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие […]