Как се пише: високорисков, високо-рисков или високо рисков?

Правилно е да се пише слято – високорисков, също и високорискова, високорисково, високорискови.   Шофьорите всъщност имат високорискова професия. Високорискови групи за разпространение на HIV са: проституиращи жени, хомосексуални мъже, наркомани и др. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки […]