Как се пише: високоскоростен, високо-скоростен или високо скоростен?

Правилно е да се пише слято – високоскоростен, също и високоскоростна, високоскоростно, високоскоростни.   Работата по изграждането на високоскоростното трасе във Варна напредва. Съвременните високоскоростни влакове в редовна експлоатация развиват скорости до 350 – 400 км/ч. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или […]