Как се пише: високочувствителен, високо-чувствителен или високо чувствителен?

Правилно е да се пише слято – високочувствителен, също и високочувствителна, високочувствително, високочувствителни.   С помощта на високочувствителна апаратура се прослушват руините, за да се открият евентуално затрупани хора. С въвеждането на високочувствителни методи на изследване става възможно определяне на концентрацията на сърдечен тропонин при много хора без изявено сърдечно заболяване. Слято се пишат сложните […]