Как се пише: висшист или вишист?

Правилно е да се пише висшист, мн.ч. висшисти. Според доклад на Евростат всеки втори български висшист е получил диплома в сферата на правото, бизнеса или социалните науки. Липсата на стаж и опит отказват повечето от работодателите да наемат новите висшисти.