Как се пише: висше, више, висшо или вишо?

Правилно е да се пише висше, също и висш, висша, висши. Кандидатите за длъжността трябва да представят диплома за завършено висше образование. Упанишадите правят разграничение между висшето и нисшето познание.