Как се пише: висшестоящ или вишестоящ?

Правилно е да се пише висшестоящ, също и висшестояща, висшестоящо, висшестоящи. До 2012 г. думите висшестоящ и вишестоящ бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Всеки висшестоящ може да отмени заповед, издадена от негов подчинен, ако сметне, че тя нарушава настоящия устав. Петрова е изпратила материалите на висшестоящата инстанция – Окръжната прокуратура във […]