Как се пише: властимащ, власт-имащ или власт имащ?

Правилно е да се пише слято – властимащ, също и властимаща, властимащо, властимащи.   Някои от случаите на незаконно строителство в Пловдив са свързани с бивши и настоящи властимащи, разкри заместник-министърът на културата. Този вестник се е специализирал в нагаждане към всеки властимащ, без значение кой е той. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в […]